Ramowy rozkład dnia

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

od godziny 700 do godziny 900

  Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, gry i zabawy manipulacyjno- konstrukcyjne proponowane przez nauczyciela, praca indywidualna nauczyciela z dzieckiem, zabawy integrujące grupę, zabawy ruchowe. Planowanie wspólnie z dziećmi przebiegu dnia. Ćwiczenia poranne. Czynności porządkowe, organizacyjne i samoobsługowe.

od godziny 900  do godziny 1130  

 Po śniadaniu organizowane są zajęcia wychowawczo - dydaktyczno-opiekuńcze, w ramach których dzieci podejmują działania we wszystkich sferach aktywności. Na przestrzeni całego tygodnia nauczyciel organizuje działalność dzieci rozwijającą ich kompetencje w zakresie edukacji umysłowej, społeczno- moralnej , zdrowotnej, estetycznej ( muzycznej i plastyczno- technicznej) kładąc szczególny nacisk na indywidualizację potrzeb, integrację poszczególnych treści oraz wyzwalanie potencjału twórczego wychowanków. To także zabawy zorganizowane i swobodne w sali lub ogrodzie przedszkolnym, spacery, obserwacje przyrodnicze, zabawy badawcze i tropiące.

Czynności porządkowe, organizacyjne i samoobsługowe.

 

12 00 - 12 20 Obiad.

                                 od godziny 12 20

Czas zajęć popołudniowych przeznaczony jest  w grupach na poobiedni relaks, słuchanie ulubionych bajek, muzyki relaksacyjnej. Przy sprzyjających warunkach dzieci korzystać mogą także z zabaw w ogrodzie przedszkolnym lub uczestniczyć w wycieczkach, spacerach. Czas popołudniowy wypełniają także swobodne zabawy inicjowane przez dzieci. Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Rejestrowanie obserwacji o dzieciach i dokumentacji pedagogicznej. Rozmowy z rodzicami o postępach i problemach dziecięcych.

Rozchodzenie się dzieci.

 

1415- Podwieczorek

16ºº Zamknięcie przedszkola.

 

UWAGA: dzieci w ciągu całego tygodnia:

  • 1/5 czasu przebywają na powietrzu
  • 1/5 czasu uczestniczą w zajęciach dydaktycznych
  • 1/5 czasu organizują zabawy dowolne
  • 2/5 czasu pozostaje do dyspozycji nauczyciela
 
  

 

 

 

 

 

 

                           

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-06-15
Data publikacji:2016-06-15
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:4311