O nas

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Zadaniem przedszkola jest zapewnienie dziecku najważniejszej z potrzeb - potrzeby bezpieczeństwa. Dziecko powinny czuć się bezpiecznie w grupie, z rówieśnikami, w szatni i na podwórku przedszkolnym. Powinno też darzyć zaufaniem pracowników przedszkola. Nie mniej ważne jest nauczenie przedszkolaka, aby sam mógł zadbać o swoje bezpieczeństwo i zdrowie.

Przedszkole ma duży wpływ na kształtowanie osobowości dziecka, dlatego też należy jak najwcześniej rozpocząć systematyczne działania zmierzające do uświadomienia dzieciom grożących im niebezpieczeństw. Dzieci powinny nauczyć się rozpoznawać sytuacje niebezpieczne, powinny znać zagrożenia na nie czyhające. Powinny wiedzieć, przede wszystkim, w jaki sposób ich unikać, a gdy zaistnieją, jak sobie poradzić.

Rolą nauczyciela jest takie pokierowanie rozwojem dziecka, aby w pełni wykorzystując jego naturalną ciekawość poznawania świata, wyposażyć je w wiedzę dotyczącą ochrony swojego zdrowia i życia. By to osiągnąć, trzeba w sposób systematyczny i zaplanowany organizować zajęcia dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia. Celem takich zajęć powinno być wykształcenie u dziecka umiejętności i nawyków unikania zagrożeń, umiejętności przyswojenia sobie określonych norm pozytywnych zachowań.

W naszym przedszkolu:

· Zasady odbioru dziecka z przedszkola reguluje Statut Przedszkola. Z przedszkolu dziecko mogą odebrać jedynie rodzice oraz osoby przez nich upoważnione w pisemnym oświadczeniu, podpisanym przez oboje rodziców. Oświadczenie obowiązuje na cały rok szkolny.

· W przedszkolu istnieje regulamin spacerów i wycieczek. Przed każdą wycieczką rodzice podpisują pisemną zgodę na wyjazd dziecka na wycieczkę, zapoznawani są z regulaminem wycieczki.

· W przedszkolu odbywają się spotkania z policjantem, strażakiem, leśnikiem, weterynarzem, pielęgniarką.

· Dzieci uczą się bezpiecznych zachowań podczas zajęć wynikających z miesięcznych planów pracy.

· Teatrzyki, zajęcia dramowe, organizowane w przedszkolu uczą dzieci, jak należy zachować się wobec nieznajomych osób.

Mamy nadzieję, że nasze przedszkole jest miejscem bezpiecznym i przyjaznym dziecku, a wszelkie działania z zakresu bezpieczeństwa są akceptowane przez rodziców, bo wszystko, co robimy, robimy z myślą o dziecku i dla dobra dziecka.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-06-15
Data publikacji:2016-06-15
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:4861